Over welke niveaus hebben we het?

Operationeel (MBO); 
het niveau waar mensen te maken hebben met praktische confrontaties in de werksituaties. Omgaan met concrete vragen en praktische oplossingen zodat het proces door kan gaan. Dan moet de communicatie ook eenduidig zijn.

Middelmanagement (MBO+); 
hier staan verantwoordelijke mensen tussen het hoogste management en de eigen medewerkers. Middle managers of afdelingshoofden moeten verschillende belangen in de gaten houden en tegelijk coachen en leidinggeven zodat teams topprestaties kunnen leveren. Communicatie naar twee kanten dus.

Management (HBO); 
daar zijn managementvaardigheden, projectmanagement, bedrijfskunde en ondernemersvaardigheden en verantwoordelijkheid samengebald in functies die de dagelijkse gang van zaken en de voortgang op termijn te kunnen waarborgen. Dus gaat het om het onder woorden brengen van de visie wat er vandaag gebeuren moet en wat er morgen te gebeuren staat.

Strategisch (post HBO/WO); 
hier verlaten we de gebruikelijke paden om te kijken of er andere en mogelijk nieuwe kansen te realiseren zijn. Dit is het niveau waar professionals of managers verder willen en kunnen groeien, de plaats waar ongekende mogelijkheden klaar liggen om ontdekt te worden. De focus ligt op de langere termijn waarbij de vertaalslag naar onderliggende niveaus wordt gemaakt. Dus draait het hier om het vertalen van idee├źn naar werkelijkheid.

Op elk niveau ontwikkelen mensen zich anders. Voor ons is het dus logisch dat we de aanpak, opbouw en inhoud van de training (of coaching) laten aansluiten bij het niveau van de deelnemer(s).
Kortkrachtig, Langeweg 33, 7315 CR Apeldoorn, Tel: 055-8431554, E-mail: info@kortkrachtig.nl