Fase 1: voorbereiding

Voorbereiding is meer dan inleven in uw organisatie, wensen bespreken en een oplossing op maat bieden. Veel meer. Onze aandacht gaat niet alleen uit naar u als opdrachtgever, maar juist ook naar de deelnemers. Zij gaan er uiteindelijk mee aan de slag!
Fase 1 omvat een onderzoek naar het communicatieniveau en de motivatie van deelnemers. Dit onderzoek richt zich op:
  • Werkwijze van deelnemers
  • Hun vaardigheden 
  • Leerwensen
  • Mindset 

De mindset is een bepalende factor voor de insteek van het trainingsprogramma: deelnemers die niets willen leren, zullen ook niets leren. Tenminste, niet als ze ‘zomaar’ in een training worden gezet en dat is net wat wij voorkomen.
Grof geschetst zijn er drie reacties mogelijk op het moment dat u de training aankondigt: 
a. Enthousiast, 
b. Sceptisch of 
c. Neutraal, of twijfelend tussen a en b. 

Kortkrachtig bespreekt met u graag de mogelijkheden om maximaal enthousiasme bij alle deelnemers te creëren.

Kortkrachtig, Langeweg 33, 7315 CR Apeldoorn, Tel: 055-8431554, E-mail: info@kortkrachtig.nl